• slide1

Begeleiding bij echtscheiding

U kunt bij mij terecht voor de volgende vormen van begeleiding bij echtscheiding:

Mediation
Mediation is vooral geschikt voor partners die in staat zijn om samen, onder leiding van een mediator, te onderhandelen over de echtscheiding. Ik heb goede banden met advocaten/scheidingsmediators die u samen met mij helpen om tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van uw echtscheiding. Mijn rol in dit proces is het verstrekken van informatie aan u en de begeleiding bij de financiële en fiscale keuzes die u maakt.

Overlegscheiding
De overlegscheiding lijkt op mediation. Het grootste verschil is dat elke partner wordt begeleid door een eigen advocaat. U heeft zowel gesprekken met uw advocaat, als ‘viergesprekken’ met uw partner en beide advocaten. Daarbij wordt u beiden bijgestaan door een neutrale coach en een neutrale financieel deskundige. Ik kan die neutrale deskundige in het proces zijn. Meer informatie over deze manier van echtscheiding kunt u vinden op www.overlegscheiding.com.

Gewone echtscheiding
Soms lukt het niet om samen te praten over de scheiding, ook niet onder leiding van een mediator. In dat geval schakelt u ieder een eigen advocaat in voor een gewone echtscheiding. Uw advocaat communiceert – meestal schriftelijk – met de advocaat van uw ex-partner. In dat proces is het van groot belang om duidelijkheid te krijgen over uw financiële en fiscale positie. Ik kan u hierover adviseren.

Bindend Scheidingsadvies
Soms zijn de onderhandelingen in mediation of overlegscheiding heel ver gevorderd, maar blijven er enkele hardnekkige problemen open staan, waarover absoluut geen overeenstemming mogelijk lijkt. Ook kan het zijn dat u tegenover elkaar staat bij de rechter en merkt dat dat niet het juiste proces is om de onderdelen van uw scheiding te regelen. Ik ben één van de Bindend Scheidingsadviseurs die in deze situaties inzetbaar zijn. Meer informatie over deze manier van echtscheiding kunt u vinden op www.bindendscheidingsadvies.nl.

Quick scan of second opinion
Indien u twijfelt over een gegeven advies of over uw financiële en fiscale positie in uw echtscheiding, kunt u met mij contact opnemen. Ik kan dan een ‘quick scan’ (globale toets) uitvoeren of een second opinion verstrekken.